ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ¨ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΑΠΑΤΕΣ¨