Η ψηφιακή εκπαίδευση των μελών των παραρτημάτων μας συνεχίζεται. Αυτή τη φορά την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου από ώρα 10:30 μέχρι 12:00 τα μέλη του 2ου (Λαγκαδά 35), 7ου (Ακροπόλεως 14) και 10ου παραρτήματος (Σαχτούρη 1) θα μεταφερθούν στο Διεθνές Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων (Παλιά Δημοτικά Σφαγεία Θεσσαλονίκης) και παράλληλα θα συνδεθούν διαδικτυακά με το 1ο παράρτημα Κ.Α.Π.Η. (Ερμού 18α) στο οποίο θα βρίσκονται και μέλη από άλλα παραρτήματα. Η εκπαίδευση αυτή θα εστιάσει στην περιήγηση της ιστοσελίδας του ΝΠΔΔ ΚΑΠΗ Δ.Θ. καθώς και σε παρόμοιες σελίδες. Η δράση πραγματοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος «ALL LINE», με τη συνεργασία του ΔΘ, του CITY COLLEGE, ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΑΠΗ ΔΘ & του Διεθνούς Κέντρου Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων.
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στα συμμετέχοντα στη δράση παραρτήματα.