ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ

ΤΟ ΝΠΔΔ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ,

ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΟΥ ΟΧΙ ΜΕ ΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ.