ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΠΔΔ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΩΥΣΙΔΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕΛΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΕΙΣ