ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ