ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 2310550989 - 2310519584
Το Mobile Age στo Κ.Α.Π.Η του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Πληροφορίες Εκδήλωσης

Φωτογραφικό Υλικό από το 12ο Παράρτημα ΚΑΠΗ Δήμου Θεσσαλονίκης.

To K.A.Π.Η Δήμου Θεσσαλονίκης ξεκινά τη συνεργασία του με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Mobile Age που εντάσσεται στο πρόγραμμα HORIZON 2020. Το έργο αυτό είναι σε θέση να αναπτύξει ηλεκτρονικές εφαρμογές βασισμένες σε ανοικτά δεδομένα,διευκολύνοντας την πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες  για πολίτες τρίτης ηλικίας με εύκολο και αποτελεσματικό τρόπο. Οι εφαρμογές αυτές θα δοκιμαστούν σε τέσσερις επιλεγμένες περιοχές-πιλότους στο Ηνωμένο Βασίλειο στη Γερμανία, Ισπανία και στην Ελλάδα.

Στόχος του έργου για την χώρα μας είναι η κατασκευή με τη συνδρομή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Μηχανικών Υπολογιστών του Α.Π.Θ. μιας εφαρμογής για ηλεκτρονικές ταμπέλες ή κινητά τηλέφωνα με προσωποιημένες πληροφορίες υγείας που θα απευθύνονται στα άτομα τρίτης ηλικίας.

Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου, ώρα 11:30, στο 12ο Παράρτημα του Κ.Α.Π.Η Θεσσαλονίκης.

Το Κ.Α.Π.Η είχε την ευθύνη σε ό,τι αφορά την επιλογή του περιεχομένου και τον τρόπο παρουσίασης της εφαρμογής ανάλογα με τις ανάγκες, τις υποδείξεις και τις προτάσεις των μελών του που έλαβαν μέρος στις συναντήσεις συνδημιουργίας.

«Τα τελευταία χρόνια η χρήση της τεχνολογίας από τα μέλη μας αλλά και το ενδιαφέρον τους για τις χρήσεις αυτής είναι ιδιαίτερο αυξημένο. Είναι ιδιαίτερα σημαντική, λοιπόν, η ευκαιρία που παρέχεται στα μέλη μας να συμμετέχουν στη δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Η εφαρμογή αυτή δημιουργείται με την προσδοκία να εξυπηρετήσει την καθημερινότητα των ατόμων τρίτης ηλικίας ώστε να εξοικειωθούν με τη χρήση ηλεκτρονικών εφαρμογών», αναφέρει σχετικά ο Πρόεδρος του Κ.Α.Π.Η Δήμου Θεσσαλονίκης, κ. Στυλιανός Λιακόπουλος.

Το έργο Mobile-Age:

Επικέντρωνεται στα ανοιχτά δεδομένα διακυβέρνησης, στην κινητή τεχνολογία και στην παροχή δημόσιων υπηρεσιών στον ηλικιωμένο πληθυσμό της Ευρώπης.

Αυτό επιδιώκεται με τους παρακάτω τέσσερις στόχους:

1) αναζήτηση και εφαρμογή καινοτόμων τρόπων για την υποστήριξη ηλικιωμένων πολιτών ώστε να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν τις δημόσιες υπηρεσίες και τα ανοιχτά δεδομένα μέσω κινητών συσκευών,

2) την από κοινού δημιουργία και ανάπτυξη μεθοδολογικών προσεγγίσεων για την αποτελεσματική συμμετοχή ηλικιωμένων πολιτών

3) την ανάπτυξη μιας στοχευμένης και βασισμένης στην πρακτική αντίληψη που αφορά στη προσβασιμότητα, την κινητικότητα και τη χρήση υπηρεσιών

4) τη δημιουργία ενός πλαισίου εκτίμησης των επιπτώσεων και αξιολόγησης των προσεγγίσεων σχετικά με την από κοινού ανάπτυξη ανοιχτών υπηρεσιών για τους ηλικιωμένους πολίτες.

Η κοινοπραξία εταίρων του συγκεκριμένου έργου απαρτίζεται από διάφορους φορείς, όπως οργανισμούς περιβάλλοντος, αναπτυξιακές εταιρίες, ινστιτούτα ερευνών καθώς και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης από τη Νορβηγία, το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ισπανία και την Ελλάδα. Υπεύθυνος φορέας που θα συντονίσει την πρόταση είναι το Πανεπιστήμιο του Lancaster με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.

 

 

Ημερομηνία

  • Ημέρα 7 Μαρτίου 2018
  • Κατηγορία Υπηρεσίες Κ.Α.Π.Η Δήμου Θεσσαλονίκης
Back to Top