ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 2310550989 - 2310519584
Πρόγραμμα «Βοήθεια Στο Σπίτι Δήμου Θεσσαλονίκης».

Πληροφορίες Εκδήλωσης

Το πρόγραμμα «Βοήθεια Στο Σπίτι Δήμου Θεσσαλονίκης» απευθύνεται σε άτομα τρίτης ηλικίας και άτομα με αναπηρίες (AMEA) που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως, με προτεραιότητα αυτούς που ζουν μόνοι τους ή δεν έχουν την πλήρη φροντίδα της οικογένειας ή που το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Βασικός σκοπός είναι η εξασφάλιση αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής με στόχο την παραμονή των εξυπηρετούμενων στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον τους.

Αποτελείται από τέσσερις (4) ομάδες που καλύπτουν και τις έξι (6) Δημοτικές κοινότητες και στελεχώνεται από δέκα επτά (17) άτομα προσωπικό, με διαδοχικές συμβάσεις εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. πλήρους απασχόλησης, των παρακάτω ειδικοτήτων: Δύο (2) Κοινωνικούς Λειτουργούς, έναν (1) Κοινωνιολόγο, τέσσερις (4) Νοσηλευτές, οκτώ (8) Οικογενειακούς Βοηθούς και δύο (2) Διοικητικούς Υπάλληλους. Οι αρμοδιότητες των ειδικοτήτων, αναλύονται ως εξής:

  • Κοινωνικοί Επιστήμονες: Ατομική, κοινωνική στήριξη/ Ενέργειες οργάνωσης συντονισμού ομάδας/Κοινωνική στήριξη οικογένειας/Διαμεσολάβηση σε υπηρεσίες
  • Νοσηλευτές: Νοσηλευτική φροντίδα/Ατομική – προσωπική φροντίδα/Συνταγογράφηση-προμήθεια και παρακολούθηση φαρμακευτικής αγωγής/Εξυπηρετήσεις
  • Οικογενειακοί βοηθοί: Οικιακή καθαριότητα/Διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών/Προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης/Εξυπηρετήσεις/Συντροφιά
  • Διοικητικοί υπάλληλοι: Οικονομική & Διοικητική παρακολούθηση του προγράμματος/Τήρηση αρχείου προγράμματος/Γραμματειακή υποστήριξη/Σύνταξη εγγράφων/Επικοινωνία με διάφορους φορείς

Επιπλέον, όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξαρτήτου ειδικότητας, αναλαμβάνουν τη συνοδεία σε νοσηλευτικά ιδρύματα σε προγραμματισμένα ραντεβού, χωρίς όμως, να αποκλείονται και οι έκτακτες συνοδείες με ασθενοφόρο, σε επείγουσες καταστάσεις.

Ο συνολικός αριθμός των ωφελουμένων που εξυπηρετεί ανέρχεται στα 320 – 340 άτομα, ενώ υπάρχει αρκετά μεγάλη λίστα αναμονής σε κάποιες επιβαρυμένες περιοχές του Δήμου.

Από τον Οκτώβρη του 2017 το πρόγραμμα έχει ενταχθεί στο ΝΠΔΔ ΚΑΠΗ Δ.Θ.

Ημερομηνία

  • Ημέρα 9 Μαρτίου 2018
  • Κατηγορία Υπηρεσίες Κ.Α.Π.Η Δήμου Θεσσαλονίκης
Back to Top