Προκήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μικρού λεωφορείου μεταφοράς ΑμεΑ, προϋπολογισμού δαπάνης 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ [ Αρχείο .pdf ] ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΠΗ [ Αρχείο .pdf ] ΤΕΥΔ [ Αρχείο .pdf ] ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ [ Αρχείο .pdf ]