ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1ου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Η ΟΜΑΔΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ 1ου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ,ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ  ΚΑΠΗ Δ.Θ. κου ΣΤΕΛΙΟΥ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ.