Προμήθεια ενός λεωφορείου νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ειδικά εξοπλισμένο για τη μεταφορά αμαξιδίων

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η Δήμου Θεσσαλονίκης προέβη στην προμήθεια  ενός λεωφορείου νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, μάρκας OPEL ειδικά εξοπλισμένο για τη μεταφορά αμαξιδίων με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Το λεωφορείο που αποκτήθηκε από ιδίους πόρους, μπορεί να μεταφέρει ταυτόχρονα 2 αμαξίδια για άτομα με ειδικές ανάγκες, 8 επιβάτες και 2 συνοδηγούς.

Ο πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ Κ.Α.Π.Η Δήμου Θεσσαλονίκης κος Στυλιανός Λιακόπουλος αναφέρει: «Εξαρχής η προμήθεια ενός λεωφορείου με τις παραπάνω προδιαγραφές στηρίχθηκε από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης κο Γιάννη Μπουτάρη και στην συνέχεια από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου, με την πεποίθηση ότι θα αποτελεί ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο για το Κ.Α.Π.Η Δήμου Θεσσαλονίκης.  Η αγορά αυτή αποτελεί καινοτόμα λύση στο χώρο της προστασίας των ηλικιωμένων. Φιλοδοξεί να δώσει απάντηση στη δυσκολία μετακίνησης των ηλικιωμένων στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης διασφαλίζοντας την εύκολη πρόσβαση τους στις δημόσιες υπηρεσίες και ειδικότερα στις υπηρεσίες υγείας. Έχει άλλωστε διαπιστωθεί ότι η εξασφάλιση της προσβασιμότητας σε σημαντικούς προορισμούς για την συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα συντελεί τα μέγιστα ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.»