ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 2310550989 - 2310519584
3o ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κ.Α.Π.Η..

Το 3ο παράρτημα Κ.Α.Π.Η. συστάθηκε το 1984
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310-206051

email: 7parartima@kapidthes.gr
email:3parartima@kapidthes.gr

 

Back to Top