ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 2310550989 - 2310519584
Παραρτήματα.

<Κ.Α.Π.Η.>

Στις επί μέρους σελίδες των παραρτημάτων θα βρείτε ένα σύντομο ιστορικό καθενός από τα 14 παραρτήματα του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης καθώς επίσης και την ακριβή τους τοποθεσία.

1o ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κ.Α.Π.Η.
Διεύθυνση: ΕΡΜΟΥ 18Α
Τ.Κ.: 546 24
Τηλέφωνο: 2310-516614
Έτος σύστασης: 1984

2o ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κ.Α.Π.Η.
Διεύθυνση: ΛΑΓΚΑΔΑ 35
Τ.Κ.: 546 24
Τηλέφωνο: 2310-514456
Έτος σύστασης: 1984

4o ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κ.Α.Π.Η.
Διεύθυνση: ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 42
Τ.Κ.: 546 42
Τηλέφωνο: 2311253351
Έτος σύστασης: 1984

5o ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κ.Α.Π.Η.
Διεύθυνση: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 27
Τ.Κ.: 546 44
Τηλέφωνο: 2310-820110
:
Έτος σύστασης: 1984

6o ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κ.Α.Π.Η.
Διεύθυνση: ΣΤΕΦ.ΝΟΥΚΑ 10
Τ.Κ.: 542 50
Τηλέφωνο: 2310-314424
Έτος σύστασης: 1997

7o ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κ.Α.Π.Η.
Διεύθυνση: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 14
Τ.Κ.: 546 23
Τηλέφωνο: 2310-206051
Έτος σύστασης: 2000

8o ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κ.Α.Π.Η.
Διεύθυνση: ΑΡΤΑΚΗΣ 9
Τ.Κ.: 546 42
Τηλέφωνο: 2311253352
Έτος σύστασης: 2002

9o ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κ.Α.Π.Η.
Διεύθυνση: ΕΥΖΩΝΩΝ 20 & ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 3
Τ.Κ.: 546 40
Τηλέφωνο: 2310-851131
Έτος σύστασης: 2002

10o ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κ.Α.Π.Η.
Διεύθυνση: ΣΑΧΤΟΥΡΗ 1
Τ.Κ.: 546 23
Τηλέφωνο: 2311253365
Έτος σύστασης: 2003

11o ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κ.Α.Π.Η.
Διεύθυνση: ΟΛΥΜΠΙΑΣ & ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 2
Τ.Κ.: 543 52
Τηλέφωνο: 2311253366
Έτος σύστασης: 2006

12o ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κ.Α.Π.Η.
Διεύθυνση: ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΓΓΕΛΗ 4
Τ.Κ.: 546 46
Τηλέφωνο: 2310-416283
Έτος σύστασης: 2006

13o ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κ.Α.Π.Η.
Διεύθυνση: ΓΑΜΒΕΤΑ 56 & ΦΛΕΜΙΓΚ 36
Τ.Κ.: 546 42
Τηλέφωνο: 2310-838601
Έτος σύστασης: 2006

14o ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κ.Α.Π.Η.
Διεύθυνση: ΗΡΩΩΝ 4
Τ.Κ.: 546 24
Τηλέφωνο: 2310941901
Έτος σύστασης: 1985

Γραφεία Διοίκησης και Γραμματεία Κ.Α.Π.Η Δ.Θ.
Διεύθυνση: Βασιλίσσης Όλγας 148, 1ος όροφος, Γραφεία 101-102-103
Τ.Κ.: 54645
Τηλέφωνο: 2310- 550-989, 2310-519584, :
Έτος σύστασης: 1984
email: kapidthes@yahoo.gr

Back to Top