ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 2310550989 - 2310519584
Ο Πρόεδρος.

 

Η δημογραφική γήρανση αποτελεί έντονο φαινόμενο για τις αναπτυγμένες χώρες του πλανήτη, προβληματίζοντας τη σύγχρονη κοινωνία.

Ο θεσμός της Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων αποτελεί  φορέα παροχής υπηρεσιών ανοιχτής φροντίδας προς τους ηλικιωμένους, επιδιώκοντας μ’ αυτόν τον τρόπο την παραμονή τους στο ευρύτερο κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον.

Στόχος και των 14 παραρτημάτων Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης, είναι αφενός να κοινωνικοποιήσει τα μέλη του και αφετέρου να τα ενεργοποιήσει αποφεύγοντας έτσι τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Μέσω της κοινωνικής προσφοράς και της ευαισθητοποίησης της κοινωνίας, πετυχαίνουμε τόσο τη γεφύρωση του «πολυδιατυπωμένου» χάσματος των γενεών όσο και την ουσιαστική ένταξη των ηλικιωμένων, ιδιαίτερα στην κρίσιμη περίοδο που διανύουμε.

Στέλιος Λιακόπουλος.

 

Back to Top