ΟΜΙΛΙΑ 12ου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΟΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ»

ΟΜΙΛΙΑ 12ο ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ