ΟΜΑΔΑ ΜΠΡΙΤΖ

Στο 1ο παράρτημα ΚΑΠΗ πραγματοποιούνται μαθήματα Μπριτζ με δάσκαλο τον κο Αλέξανδρο Αθανασιάδη κάθε Τρίτη στις 13:00.