ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΑΚΙ ΤΗΣ 4ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 18:30 ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ 4ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΘΕΑΤΡΑΚΙ) ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΟΥ 8ΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΟΡΩΔΙΩΝ .