ΙΑΤΡΕΙΟ Κ.Α.Π.Η. Δ.Θ.

ΙΑΤΡΕΙΟ Κ.Α.Π.Η. Δ.Θ.

Ο ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΜΑΛΟΥΚΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΥ

ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΩΡΑ 9:00-10:30

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 148 – 1ος ΟΡΟΦΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ 101.

 

                                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                       Κ.Α.Π.Η. Δ.Θ.

 

                                                                                            ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

                                                                                             ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ