ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΟ 5ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΠΗ

5ο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ