ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΟ 12ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

12ο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ