ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΓΚ. ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ