ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ ΝΟΕΜ.- ΔΕΚ.- 2019-ΙΑΝ. 2020