ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ