ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 2310550989 - 2310519584

Απολογιστικά – Ισολογισμοί.

Στη σελίδα αυτή παραθέτονται τα οικονομικά στοιχεία του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η.

Back to Top