ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΤΕΤΡΑΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020

 

ΑΙΤΗΣΗ